2016. május 23., hétfő

Hegedűs Lorántné Kovács Enikő alelnökjelölti szándéknyilatkozata

Senki ellen, de mindannyiunkért- akik hiszünk a nemzeti radikalizmus mozgalmában és az ebből kinőtt párt jövőjében - vállalom a megmérettetést az alelnöki jelöltségért.
Hiszem, hogy a Jobbik még mindig egy alulról szerveződő közösség, s éppen a tagság felém megfogalmazott elvárása, felkérése alapján döntöttem a tisztségre való pályázás mellett.
Ahogy azt már eddig is bizonyítottam: együtt tudok és ezután is együtt kívánok dolgozni a párt minden tagjával, tisztségviselőjével, akik vállalják hazánk szolgálatát. Ennek értelmében meggyőződésem, hogy az országos elnökségben is együtt tudnék működni Vona Gáborral és az általa megválasztásra ajánlott polgármester alelnök-jelöltekkel is, miként eddig is tettem - a pártelnök megbízásából - az Önkormányzati Kabinet élén szakmai tanácsaimmal, képviselői közbenjárásaimmal, segítve ezen településvezetők helyi szintű kormányzóképességének biztosítását.
Vitán felül állónak tartom, hogy emelt fővel, büszkén kell hirdetni a Jobbik nemzeti elkötelezettségét és keresztény értékrendjét. Emellett látnunk kell, hogy a minket körbevevő valóság egyre több olyan nehézséget támaszt, sőt veszedelemmel szorongat, amelyre, ha életszerű, őszinte választ akarunk adni, akkor az csak radikális lehet. Azzal lehet megszólítani eredményesen nemzetünk javát, ha bizonyítani tudjuk helyes helyzetfelismerő képességünket, s így válhatunk valódi néppárttá. Alapvető életigazságainkat körültekintő fokozatossággal, de mindvégig szellemerkölcsi hűséggel képviselve szélesíthetjük társadalmi bázisunkat anélkül, hogy időközben elveszítenénk bárkit is régi megbízható harcostársaink közül.
Nyilvánvaló tagságunk számára, hogy a mi esetünkben a néppárti jelleg vállalása nem jelentheti, hogy a többi párthoz hasonlóan piaci kofaként kívánnánk politikai termékeket árulni a közéleti zsibvásáron. Egyszer használatos bóvlik helyett, nekünk valódi politikai hiánycikkeket: a tisztességet, az elvhűséget és a felkészültséget kell kínálnunk – ha „piacvezetőkké” szeretnénk válni.
Senki ellen, de mindannyiunkért, ki kell mondani, hogy vadhajtások helyett valójában egy mesterséges oltvány termi mérgező gyümölcseit a radikalizmus életfáján élősködve. Ezt haladéktalanul le kell metszeni és a történelem komposztjára kell rakni. Így nem lehet még közvetetten sem közünk ahhoz az ideológiához, amely nemzeti hőseinket gyalázza, de Haynau Jákóbot dicsőíti. Minden történelemhamisítás ugyanis habsburgiánus szemléletű a kiegyezés korától kezdve, a kommunizmuson át, egészen napjainkig.  Nem lehet közünk ahhoz az ideológiához, amely egy elitista szemlélettel kasztrendszert hirdet és a felülről való kiválasztásban hisz. Nem lehet közünk ahhoz az ideológiához, amely a keresztény vallást egy szinten kezeli más vallásokkal. A magyarságnak a kereszténység nem egy vallás a sok közül, hanem maga az Élet!
Adjon az Isten nekünk erőt, szeretet és józanságot a szebb jövő reményében!

Hegedűs Lorántné Kovács Enikő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése